Info Årsmötet 2020

INANA

JÄMTLANDS BDSM- OCH FETISCHFÖRENING

Kort information från Årsmötet 2020

Under detta årets årsmöte bestämdes bland annat följande punkter:

Den redan sittande styrelsen röstades fram till att fortsätta sina uppdrag ett år till.
Tyvärr fortfarande en liten styrelse, men i och med våra nya stadgar så räknas styrelsen inte som en icke-komplett styrelse och kan tack vare stadgarna lägga till nya styrelsemedlemmar under årets lopp om möjligheten dyker upp.


Inanas styrelse består av:
Ordförande - Tottis 
Kassör - Christoffer

Ledamöter - Marie och Eijve


Under hösten 2019 bjöds det in till ett extra årsmöte för att rösta igenom en stadgerevidering.
Dessa röstades genom även denna gång och numera har Inana nya stadgar som man kan läsa om här.

Med dom nya stadgarna så kan styrelsen nu påbörja sitt arbete att få till ett eget bankkonto, vilket är förhoppningen att fixa så snart det är möjligt. 


Uppdateringen av stadgarna innebär också att medlemskap nu gäller i 12 månader från det att medlemsavgiften har betalats, dvs inget mer strul med att man får för lite för pengarna när man blir medlem sent på året eller att medlemskapen förlängs för att sträcka sig över årsmötet.


Utöver det röstades det även igenom att styrelsen, tillsammans med input från medlemmarna, ska ta fram en trygghetspolicy. Vi har redan inhämtat information från flera andra föreningar inför detta och kommer inom kort förmedla den till medlemmarna för att sen be om feedback så att vi vet vad vi ska rikta in oss på. Trygghetspolicyn kommer vara ett levande dokument som ses över och, om nödvändigt, revideras en gång per år.