Villkor och fördelar

INANA

JÄMTLANDS BDSM- OCH FETISCHFÖRENING

Medlemskap

Villkor och fördelar

Vi är en ju naturligtvis förening som verkligen brinner för BDSM, Fetischism och för Jämtland.

Bli medlem och hjälp oss att fortsätta utöka möjligheterna för att utöva och utveckla Dina BDSM- och Fetischpreferenser här i länet! Tillsammans blir vi starkare och har roligare!


En måste vara medlem (eller gå tillsamman med en medlem) för att ha tillträde till Inanas utlevnadsfester och en måste även vara medlem för att kunna påverka föreningen vid medlems-/årsmöten.


Pubträffarna och studiecirklarna är dock öppna för alla, inget medlemskap krävs alltså. Dock tillåts ju ingen utlevnad på de träffarna, vilket det är fritt fram för på festerna! :-)


Utöver att kunna gå på Inanas fester och möten så finns det andra fördelar med att vara medlem (fler förmåner tillkommer framöver), läs mer under "Medlemsförmåner".


Genom att bli medlem så godkänner man automatiskt vår hantering av personuppgifter (se mer info här)


Avgift:

Medlemsavgiften är 100 kr/år.


Medlemsförmåner:

 • Du 10% rabatt på Erubé Romantikshop (undantag för latexfria kondomer och vissa beställningsvaror)
 • Du har förtur till vår studiecirkel “Grundkursen” (som är ett krav att en har gått om en vill delta i våra workshops)
 • Du har tillgång till workshops och liknande evenemang
 • Du kan påverka föreningens arbete och utveckling
 • Du får ett medlemskort för att påvisa Ditt medlemskap och därmed få förmåner hos de som vi samarbetar med.


Villkor för att bli medlem:

 • Du är myndig
 • Du förbinder Dig att följa föreningens målsättning, stadgar, regler och överenskommelser
 • Du är inte medlem av någon förening eller gruppering som motarbetar demokrati eller människors lika värde och inte heller har gjort dig känd som stödjare av sådana uppfattningar
 • Du är inte medlem i förening eller grupp som har vill bekämpa människors fria utlevnad av sin sexualitet
 • Du betalar medlemsavgiften, 100 kr/år


Vad våra stadgar säger om medlemskapet:-

  • Föreningen består av medlemmar som betalar medlemsavgift och godtar stadgarna.
  • Medlemskapet gäller i 12 månader från det att medlemsavgiften har betalats.
  • Medlemsavgiften fastställs av föreningens ordinarie årsmöte
  • Varje medlem har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag på alla föreningens möten,
   samt rätt att lägga motioner till ordinarie årsmöte.
  • Medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.
   Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas, om medlem på annat sätt
   agerar i strid mot föreningens stadgar eller om andra allvarliga skäl finns. Styrelsen beslutar om
   uteslutning och beslutet skall tas med två tredjedels (2/3) majoritet. Medlemmen måste ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen innan beslut om uteslutning fattas. Medlemmen har rätt att överklaga
   beslutet på nästkommande ordinarie årsmöte.Här kan du läsa mer om våra nya stadgar i PDF-format: Inanas Stadgar 2020
Join us on the dark side of Jämtland, we have cookies! ;-)