Ansökan och betalning

INANA

JÄMTLANDS BDSM- OCH FETISCHFÖRENING

Medlemskap

Ansökan och betalning

Ansökan:

Vi har gjort ett enkelt formulär där Du skriver in Dina uppgifter och trycker på “Skicka” - informationen landar då enkelt och tryggt hos oss och vi kan jämföra den med inbetalningarna vi får. Klicka här för att komma till formuläret.


När Du registrerat Dig samt betalat medlemsavgiften så kommer Du få ett välkomstbrev med all information Du kan tänkas behöva.


Dina uppgifter:

Endast Ditt födelsedatum (alltså de sex första siffrorna i Ditt personnumer), Ditt namn och Din mailadress är obligatorisk information i formuläret, resterande underlättar för oss men är inget måste att uppge.


I Inanas värdegrund ingår begreppet trygghet, att ingen information om någon medlem kommer ut utanför föreningen utan tillbörligt samtycke. För att skydda den personliga integriteten hanteras medlemsregistret på ett så säkert sätt som möjligt och är tillgängligt endast för de personer som absolut behöver tillgång till registret, dvs styrelsen.

Därför kan Du känna Dig trygg när Du lämnar Dina uppgifter till oss.


Betalning:

Betalning (100 kr) görs till Swedbank, bankkonto: 8147-1 694 580 931-4

(8147-1 är clearingnumret, 694 580 931-4 är kontonumret).

Eller!
Swish på telefonnummer
0730724620.


Överföringen märks till mottagaren med Ditt födelsedatum (6 siffror) samt Dina initialer.

Exempel: Om Ditt namn är Alf Bertilsson och Du är född 2/1 1986 så ska Din notering se ut såhär: "860102 A B".

OBS! DETTA GÄLLER FÖR BÅDA BETALNINGSSÄTTEN, ANNARS KAN VI INTE VETA VEM SOM BETALAT IN!


För närvarande går medlemsavgifterna in till vårt konto hos vår kassörs bank (pga fördröjning hos banken så har vi fortfarande inte kunnat starta ett bankgiro-konto nämligen, men det kommer jobbas hårt för att få detta ordnat snarast möjligt) så än så länge kan en bara skriva ett kort mottagarmeddelande.

Det är det som gör att vi vill att Du märker Din betalning med de sex första siffrorna i Ditt personnummer samt Dina initialer.


Information om behandling av personuppgifter:

Inanas medlemsregister finns digitalt på en säker plats och endast behöriga, såsom styrelsen och valberedningen, har tillgång till det.


Du kan närsomhelst begära att vi raderar alla person- och kontaktuppgifter till Dig. Men!

Om Du inte vill att Dina personuppgifter lagras så kan Du ej fortsätta vara medlem (eller om det gäller t ex en studiecirkel, delta i denna).


Om Du inte själv aktivt ber oss att ta bort Dina uppgifter och därmed avslutar Ditt medlemskap manuellt så sparas de så länge Du är medlem samt 6 månader efter att Ditt medlemskap löpt ut.

Detta gör vi för att Du enkelt ska kunna återkomma som medlem ifall avslutet endast beror på en försenad medlemsavgift. Men meddelar Du att Du vill att vi tar bort Din information direkt så gör vi naturligtvis det. 


Inana förbehålla sig att behålla Dina uppgifter längre än 6 månader efter avslutat medlemskap om eventuella bidrag skulle sökas och följer då de bestämmelser som finns runt just det bidraget.


Inana sparar personuppgifter för att kunna kontakta medlemmar med information om föreningens aktiviteter.

Kan även användas för bidragsansökningar hos aktuell myndighet samt för att meddela närvaro t.ex. vid studiecirklar.


Inana delar/säljer inte ut Dina uppgifter till en tredje part för t.ex. marknadsundersökningar, reklam, eller någonting liknande utan använder de endast för föreningen aktuell aktivitet.